Välkommen till Nordic Soundscapes 2018

final

Nordic Soundscapes(NS) är en mötesplats för musiker och musikanter, för körsångare, instrumentmakare och berättare som förenar tradition med nyskapande.

Nordic soundscapes innefattar genomförandet av en körstämma, och en folkmusik och berättarstämma med avsikten att utgöra en mötesplats för att utforska, utveckla och utbyta och dela med sig av folkmusikens och folkberättandets uttryck.  

Körsång, konserter, kurser, uppspel och låtspel, spellista med dans, berättarföreställning och prova på-aktiviteter erbjuds under höstmarknadshelgen i Edsåsdalen.

Målgrupp för NS är främst deltagarna i NS, dvs körsångare och folkmusiker-elever, inbjudna artister och musikaliska ledare, men även publik på kvällar i Edsåsdalen, externa kursdeltagare samt besökare på Åre Höstmarknad.

Nytt för i år är att med stöd av Länskulturen i Jämtland blir det några tillfällen till Efterklang till stämman.

NS fokuserar på fyra uttrycksområden vilka förenas på en gemensam mötesplats och där själva mötet är projektets kärna.

Professionella utövare engageras som kursledare och artister samtidigt.

Projektägare Studieförbundet Vuxenskolan/ Clara Kempff

NS aktiviteter sker i Edsåsdalen, både ute och inne, en del sker i Åre under Höstmarknaden, t ex kohornskurs, samt vissa musikaliska framträdanden på Torgscenen.