Under Nordic Soundscapes anordnas även kortkurser.

Tidigare år har det varit bland annat enskilda sånglektioner, Jojk, Kauk, Yoga, dans med mera. Planering pågår inför 2023.